Порцеланови или фотополимерни фасети?

Висок естетичен резултат може да бъде постигнат и с порцеланови фасети, и с фотополимерни фасети. Разликата между тях се дължи на разликата в самите материали и начина им на изработка – директно в устата (директни фасети) или в зъботехническата лаборатория (индиректни фасети).

Фотополимерни фасети: Фотополимерните фасети могат да се поставят за един ден, имат годност 3-4 години. Те са по-евтини.

Порцеланови фасети: Порцелановите фасети изискват няколко посещения на пациента и време за изработка от зъботехника. Те са много по-издръжливи – около 10 и повече години. Порцелановите фасети имат висока цена.

Фотополимерът представлява пластмаса, подсилена със специални вещества – той е здрав и естетичен, но с времето търпи промени в устата – оцветяване и износване. Поради това годността на фотополимерните фасети и по-кратка, въпреки че могат да запазят вида си и повече от 10 години.

Порцеланът е инертен материал, не търпи изменения в устата, с него могат да бъдат пресъздадени отлично оптичните свойства на зъбите. Порцелановите фасети могат да бъдат на практика неразличми от естетвените зъби.

Ако търсите високоестетичен или дълготраен резултат, изберете порцеланови фасети.

 

При малко корекции на зъбите (напр. разстояния между зъбите) фотополимерните възстановявания имат предимство.