Как се поставят порцеланови фасети?

Поставянето на порцеланови фасети протича в следната последователност:

 

1. Първоначален преглед
При първоначалния преглед се установяват показанията и противопоказанията за поставяне на зъбни фасети. Вземат се диагностични отпечатъци от зъбите на пациента. Извършва се проверка на оклузията – оклузията на предния и задните сегменти. Проверяват се оклузалните контакти на предните зъби. Отчита се състоянието на зъбите – размери, форми, цветове, плътност на зъбните тъкани. Отчита се възрастта, пола, формата на лицето, цвета на кожата, очите и косата на пациента. Правят се снимки с висока резолюция.

В първото посещение пациентът трябва да обясни на стоматолога си какви резултати очаква от лечението, а стоматологът трябва да прецени доколко тези очаквания са изпълними при конкретната клинична ситуация.

 

2. Дизайн на усмивката
В този етап се изработва дигитален модел на усмивката на пациента. Стоматологът и зъботехникът съвместно изработват модел на бъдещата усмивка на пациента, като се вземат предвид данните на пациента и основните принципи на естетичното възстановяване.

 

3. Восъчен моделаж
Восъчният моделаж е прототипен модел, който насочва работата на стоматолога. Восъчният моделаж се извършва върху модели, които са включени в артикулатор и върху които е изследвана механиката на оклузията.

 

4. Препарация
Това е второто или третото посещение на пациента в кабинета. В този етап емайлът на зъбите леко се изпилява в зоната на емайла, на дълбочина 0.5-0.8 милиметра. Дебелината на порцелановата фасета е съпоставима с дебелината на черупката на кокоше яйце. Взема се отпечатък от изпилените зъби, който се изпраща в зъботехническата лаборатория. Изработването на порцелановата фасета изисква известно време, около десетина дни. В края на това посещение стоматологът ще ви постави временни фасети, които възстановяват естетиката и защитават изпилените зъби от дразнители в устната кухина.

 

Изпиляване на зъбите за фасети

 

5. Изработване на фасетите в лабораторията

 

6. Циментиране на фасетите
Фасетите се циментират със специален фотополимеризиращ или двойно-полимеризиращ фотополимерен цимент.

 

Поставяне на фасети